Home
About UniVerse
Poets by Nation
Poetry + New Media
Support UniVerse
 
Sweden
Clara Diesen was born 1972 in Stockholm, Sweden, where she lives and works. She has published two collections of poetry so far: “glömskans bok” (book of forgetting) and “staden din resa” (city your journey). (For information about the books, visit www.albertbonniersforlag.se )

Clara Diesen also writes and directs for the stage. Over the last 10 years she has written and staged 7 plays, most recently “Älsklingsrätten” (at moment:teater, oct ’06) and Monologue II (at Teater Galeasen, Stockholm, Feb’07). Her short play “Ett brev/a letter” is currently showing on a site dedicated to virtual theatre – www.webteatern.se

Clara Diesen är född 1972, född och bosatt i Stockholm, Sverige. Hon har publicerat två diktsamlingar hittills: ”Glömskans bok” 2004, ”Staden din resa”, 2007. Hon är också verksam som dramatiker, senast aktuell med ”Älsklingsrätten” på moment:teater 2006 och ”Monolog II” på Teater Galeasen 2007.

The city your journey
 
 
Swedish version

Staden din resa

De dagar du väljer att tiga:
Ett lugn som landar i mitt bröst
En död fågel
Glänsande varelse av lugn
En död kolibri i vårt rum
Blanka ögon
En svart kolibri
Svärta av kolibri.
Lilla odjur av sorg
Ett tecken i världen, ännu en punkt utan ord

*

dagar jag är stum
orden som tar en annan skepnad
hela morgonen faller frukter från trädet utanför
de landar med dova dunsar i sanden
så att jag vaknar av
vad de betyder


*

stigande, sjunkande klanger:
klockorna ljuder
en sjal är spänd för det öppna fönstret
en frånvaro jag borrat mig in i som ett svärd
jag färgar av mig överallt
river isär det lindblomsgröna
jag drar med händerna över sammeten
och hastiga skuggor sker i tyget

jag springer ifrån dig varje morgon

jag är lätt
en glasdank
studsar ned för trappor
och sprängs i ljuset
lämnar kvar mina smycken
sprider ut mina hårspännen
och vill gråta mer

*

att älska
vidröra skadan av guldEnglish version

The city your journey

on days when you choose silence:
calm descends inside me
a dead bird
shining creature of tranquility
a dead humming bird in our room
blank eyes
a black humming bird
taint of humming bird
small beast of sorrow
a sign in the world, yet another wordless moment

*

on the days when I cannot speak
the words take on another shape

fruit fall from the tree outside all morning
they land with soft thuds in the sand
and I wake up
to their meaning

*

ascending, descending tones
the bells chime
a scarf pinned up in the open window
an absence I have penetrated like a sword
I stain everything
tearing apart the willowy green
my hands caress velvet
sudden shades take place in fabric

I run away from you each morning

I am light
a glass marble
I bounce down the stairs
I burst into the morning sun
I leave my necklace behind
spread my hairpins
with a need for more tears

*

to love
to touch the wound of gold


Translated by Patrik Qvist and Clara Diesen.
The ships of autumn
 
 
Swedish version

De höstliga båtarna

De höstliga båtarna
Mals ned mot varandra i hamnen
Löddret blir silvrigt

På piren ligger
min fläta
längsmed ryggen

om en passerande
vidrör
går den avEnglish version

The ships of autumn

the ships of autumn
wear each other down in the harbour
the foam turns silver

on the jetty
my braid is resting
along my back

should a passerby
touch
it will break


Translated by Patrik Qvist and Clara Diesen.